Bài viết về mình và các hoạt động Tư Vấn Du Học và hỗ trợ người trẻ đi ra thế giới được giới thiệu trên báo Dân Trí, xem tại đây (2019) và đây (2014)

Mình tham gia trình bày tại hội thảo quốc tế tại Brussels, Bỉ, được phỏng vấn trên website của Khoa Kinh Tế UNU-MERIT, Đại Học Maastricht, xem tại đây

Ảnh chụp với bà Indra Nooyi, Chủ tịch và CEO của PepsiCo tại New York