2021
CHUYÊN VIÊN
DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI, GENEVA, THỤY SĨ

Chuẩn bị nội dung chính sách cho tất cả các hội nghị thượng đỉnh lớn nhất thế giới và trong khu vực, do Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tổ chức (Bao gồm cả hội nghị Davos)

2020
CHUYÊN VIÊN
TỔ CHỨC LAO ĐỘNG THẾ GIỚI, LIÊN HỢP QUỐC,  GENEVA, THỤY SĨ

Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án về an sinh xã hội trên toàn thế giới thông qua các văn phòng quốc gia của ILO

2019 – 2020
TƯ VẤN QUỐC TẾ
UNICEF VIỆT NAM

Hỗ trợ Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội sửa nghị định 136 về bảo trợ xã hội

2014-2019
NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ
UNU-MERIT, MAASTRICHT UNIVERSITY

Nghiên cứu về an sinh xã hội và bảo hiểm y tế

Xuất bản 4 bài báo trên các tạp chí quốc tế Q1, Q2

2011-2012
TƯ VẤN
IRC CONSULTING, HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tham gia vào hơn 11 dự án nghiên cứu và tư vấn với các khách hàng lớn gồm Ngân Hàng Thế Giới, AusAID, IFAD, Oxfam, Action Aid, BTC, Overseas Development Institute, và các cơ quan chính phủ khác

2010
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
MEGANET, HCMC, VIỆT NAM

Lên kế hoạch về thương hiệu và Marketing cho công ty

Quản lý nhóm hơn 4 nhân viên cấp dưới về sales và marketing