2014-2019

Tiến Sĩ Kinh Tế Học

ĐẠI HỌC MAASTRICHT 

Được trao học bổng UNU MERIT Fellowship của viện nghiên cứu kinh tế và phát triển UNU-MERIT

2013-2014

Thạc Sĩ Chính Sách Công

ĐẠI HỌC MAASTRICHT 

Được trao học bổng UM High Potential Scholarship dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc

2005-2009

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Giải vàng Thắp Sáng Tài Năng Kinh Doanh Trẻ năm 2008 và Giải Nhì “Dynamic – Sinh Viên Nhà Doanh Nghiệp Tương Lai” năm 2009