Luận văn Tiến Sĩ tại viện UNU-MERIT, Đại Học Maastricht, Hà Lan

Leopold, Nga, 2019, The implications of health insurance for the labour market and patient satisfaction with medical care in Vietnam, PhD Dissertation Maastricht University / United Nations University, Trên thư viện của Đại Học Maastricht tại đây

Xuất bản trên tạp chí quốc tế (peer-reviewed articles)

 • Leopold, Nga, Wim Groot, Sonila Tomini & Florian Tomini, 2020, Health insurance and self-employment transitions in Vietnam, Journal of Small Business Management, DOI: https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1786335
 • Le, Nga, Groot, Wim, Tomini, Sonila M., & Tomini, Florian (2019). Effects of health insurance on labour supply: Evidence from the Health Care Fund for the Poor in Vietnam. Applied Economics. DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1613509
 • Le, Nga, Groot, Wim, Tomini, Sonila M., & Tomini, Florian (2019). Effects of health insurance on labour supply: A systematic review. International Journal of Manpower. DOI: https://doi.org/10.1108/IJM-02-2018-0038
 • Le, Nga, Wim Groot, Sonila Tomini & Florian Tomini, 2018, Health insurance and patient satisfaction: Evidence from the poorest regions of Vietnam, UNU-MERIT Working Paper 2018-040
 • Moldalieva, Janyl, Arip Muttaqien, Choolwe Muzyamba, Davina Osei, Eli Stoykova & Nga Le, 2016, Millennium Development Goals (MDGs): Did they change social reality?, UNU-MERIT Working Paper 2016-035

Các báo cáo tư vấn gần nhất

 • ILO, 2021, Social Health Protection Compendium in Asia, Geneva, đang trong quá trình review và chưa xuất bản 
 • Vanore, Michaella, Franziska Gassmann, T Tran Nhu, T Pham Minh, Nga Le & Eszter Timar, 2017, Study on Improving the Effectiveness and Coverage of Social Assistance for Children with Focus on Consolidation Policy (Family/Child Benefit Package), Báo cáo cho UNICEF và Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội
 • Gassmann Franziska, Nga Leopold & Eszter Timar, 2020, Technical Assistance to review Decree 136 with a focus on social assistance for children and propose policy options for the development of a new Decree in line with MPSARD targets and relevant to the context of a lower middle-income country, Báo cáo cho UNICEF và Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội
 • Indochina Research and Consulting, 2012, Feasibility Study of the Central Highland Poverty Reduction Programme in Vietnam, commissioned by the World Bank
 • Indochina Research and Consulting, 2012, a baseline study of ‘promoting social accountability in the education sector in Vietnam’ project, commissioned by Oxfam
 • Indochina Research and Consulting, 2011, Impact evaluation of gender-focused activities within ISP (Implementation Support Programme to Programme 135-II), commissioned by ISP Management Unit, funded by AusAID
 • Indochina Research and Consulting, 2012, Study on “women and risks associated with internal migration”, commissioned by Action Aid International Vietnam (AAV)
 • Indochina Research and Consulting, 2012, Study on ‘irregular fees and unofficial payments in basic education in Vietnam’, commissioned by the Ministry of Education and Training and Belgian Development Agency (BTC)

Bài viết trên báo chí phổ thông

 • Vnexpress, Sống chung với đường ống vỡ, link 
 • Báo Dân Trí, Góc nhìn mới về bình đẳng giới, link
 • Báo Dân Trí, Diễn đàn Kinh tế thế giới: 8 đặc trưng quan trọng của nền giáo dục 4.0, link
 • Tạp Chí Tia Sáng, Việt Nam xếp hạng 56 thế giới về R&D và đổi mới sáng tạo, link
 • Tạp Chí Tia Sáng, Nền kinh tế không sử dụng tiền mặt: Cơ hội và thách thức của nền tảng thanh toán di động, link
 • Tạp Chí Khoa Học Phát Triển, Tự động hóa và chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu: Khi nhân công giá rẻ không còn là một lợi thế của Việt Nam, link
 • Tạp Chí Khoa Học Phát Triển, CMCN4 có nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng, link
 • Zing, Việt Nam đầu bảng về chỉ số đổi mới sáng tạo trong nhóm cùng thu nhập, link